Anna Hausová - Biografické údaje

24. 10. 1956 narodená v Prešove.
Študovala maľbu, grafiku a textil na SUPŠ v Prahe, Košiciach a VŠVU v Bratislale.

 • 1971 - 1973 - Stredná umelecko priemyselná škola v Prahe, odbor užitá maľba v architektúre
 • 1974 - 1975 - Stredná umelecko priemyselná škola v Košiciach, odbor grafika
 • 1976 - 1982 - Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
 • 1976 - 1978 - všeobecná škola maliarska ( doc. E. Antalová )
 • 1978 - 1982 - odbor textilu ( prof. E. Lehotská )
Od roku 1982 žije a tvorí v Prešove. Venuje sa predovšetkým voľnej tvorbe - kresbe, maľbe, objektu a inštalácii.

Profesijný životopis(stručný)

akad. mal. Anna Hausová
 • 1956 Narodená 24. októbra v Prešove
 • 1971 – 1973 Stredná umelecko-priemyselná škola Praha, odbor Užitá maľba v architektúre
 • 1974 – 1975 Stredná umelecko-priemyselná škola Košice, odbor Grafika
 • 1976 – 1978 Vysoká škola výtvarných umení Bratislava, Všeobecná škola maliarska, doc. Elvíra Antalová
 • 1978 – 1982 Vysoká škola výtvarných umení Bratislava, odbor Textil, doc. Eugénia Lehotská

 • Žije a tvorí v Prešove, je členkou združenia Per Spectrum.

Pedagogické pôsobenie

 • 1983 – 1985
  Stredná umelecko-priemyselná škola Košice, učiteľka pre odborné predmety
 • 1987 – 1989
  Katedra výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UPJŠ Prešov, odborná asistentka
 • 1992 - 2010
  Katedra výtvarnej výchovy a umenia Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, odborná asistentka
 • 2010 - 2013
  Inštitút hudby a výtvarného umenia, Katedra výtvarnej výchovy a umenia Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, odborná asistentka